Zagroda Łącka

Zagroda Łącka

Ekologiczny drób prosto z rodzinnego gospodarstwa

Zagroda Łącka to rodzinne ekologiczne gospodarstwo rolne, którego historia sięga roku 2000. Znajduje się w otulinie lasów i jezior Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Władysławów, z dala od dróg krajowych i autostrad. Specjalizaję gospodarstwa stanowi hodowla drobiu mięsnego. W ofercie znajdują się ekologiczne kurczaki, indyki, kaczki i gęsi. Dzięki własnej ubojni ekologicznej i przetwórni mięsa drobiowego gospodarze mają całkowitą kontrolę nad dobrostanem ptactwa i jakością mięsa.

Certyfikat ekologiczny - gwarancja jakości drobiu

Cały cykl produkcyjny oparty jest o zasady rolnictwa ekologicznego - w uprawie zbóż, hodowli, oraz przetwórstwie nie stosuje się żadnych środków chemicznych. Zagroda Łącka posiada certyfikat ekologiczny wydany przez BIOEKSPERT Sp. z o.o. nr PL-EKO-04-P06221, a w zakładzie wdrożone są systemy bezpieczeństwa żywnośći: Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) i HACCP.

ZOBACZ PRODUKTY ZAGRODA ŁĄCKA >>


Pin It


Komentarze