Jak oznaczone są produkty ekologiczne?

Jak oznaczone są produkty ekologiczne?

Jak produkuje się ekologiczną żywność?

Produkty ekologiczne to płody rolnictwa ekologicznego lub ich przetworzona postać. Całość produkcji odbywa się naturalnymi metodami. W rolnictwie nie używa się środków chemicznych, pasze zwierząt są naturalne, a genetycznie modyfikowane organizmy są zabronione. W procesie produkcji stosuje się także ekologiczne składniki. Przetwórstwo opiera się na metodach mechanicznych, fizycznych lub fermentacyjnych – nigdy chemicznych.

Podstawowe symbole produktów ekologicznych w UE

Aby produkt można było nazywać ekologicznym, musi posiadać odpowiedni certyfikat. Warte podkreślenia jest, że certyfikatu takiego nie można kupić. Wydają go akredytowane przez rząd jednostki certyfikujące, które ściśle kontrolują producenta, a sam certyfikat wydawany jest tylko na rok. Po upływie tego czasu trzeba go odnowić. 

Na półkach sklepowych można spotkać kilka oznaczeń produktów ekologicznych. Jeśli chodzi o produkty spożywcze, w Unii Europejskiej oficjalnym symbolem jest Ekoliść.

Oprócz niego poszczególne państwa również mają swoje oznaczenia, np.

  • we Francji – certyfikat Agriculture Biologique:

Agriculture Biologique

  • w Niemczech – Bio Siegel:

Biosiegel

Co oprócz znaku graficznego powinno znaleźć się na etykiecie?

Oprócz ikony liścia na opakowaniach szukajmy:

  • pełnych danych producenta, przetwórcy lub dystrybutora,
  • nazwy jednostki certyfikującej,
  • napisu: „Rolnictwo ekologiczne System kontroli WE” albo „produkt rolnictwa ekologicznego”

Jak próbuje się zwieść konsumenta

Wielu producentów konwencjonalnych produktów stara się stworzyć iluzję, że ich produkty produkowane są w zgodzie z naturą. Stąd też na opakowaniach znajdziemy slogany typu: „z czystych ekologicznie regionów Polski”. Wystarczy wpisać zwrot w wyszukiwarkę ;) W rzeczywistości to tylko marketing. Pamiętajmy zatem, że znak certyfikatu ekologicznego gwarantuje nam wysoką jakość produktów.


Pin It


Komentarze