Jak wychować dziecko, aby szanowało przyrodę

Jak wychować dziecko, aby szanowało przyrodę

Klub Gaja to jedna z najstarszych i najbardziej znanych organizacji społecznych zajmująca się ochroną środowiska i obroną praw zwierząt. Misją Klubu jest ochrona przyrody, środowiska naturalnego i bioróżnorodności dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Przez lata członkowie Klubu podejmowali szereg akcji edukacyjnych, które przyczyniły i nadal przyczyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Za swoje działania wielokrotnie nagradzani. Edukują, inspirują i ratują.

Ekoj: Czym jest edukacja ekologiczna?

Jacek Bożek: Edukacja ekologiczna w Polsce jest dość nowym zjawiskiem. Przez lata była prowadzona edukacja przyrodnicza i dopiero wraz ze zmianami społeczno gospodarczymi pojawiła się potrzeba bardziej otwartego i wielofunkcyjnego nauczania o środowisku. W naszym kraju ten rodzaj edukacji nie jest tak ważki i popularny jak w innych krajach europejskich.

E.: Jakie działania na rzecz edukacji ekologicznej prowadzi Klub Gaja?

J.B.: Szerokie edukowanie społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży to główna praca jaką zajmuje się Klub Gaja. Prowadzimy wykłady, warsztaty, wydajemy filmy, książki i broszury.

Do największych naszych programów edukacji ekologicznej należą: Święto Drzewa, Zaadoptuj rzekę, czy Sztuka dla Ziemi.

Film pochodzi z zasobów udostępnionych za zgodą Klubu Gaja

Święto Drzewa to program edukacji ekologicznej, który ma na celu edukację w zakresie ochrony drzew i zmian klimatycznych. Inauguracją każdej edycji programu jest wspólne sadzenie drzew, które odbywa się co roku 10 października.

E.: Czego Klub Gaja uczy dzieci i młodzież?

J.B.: Po pierwsze uważności na otaczający nas świat i jego różnorodność. To od naszych postaw i decyzji zależeć będzie jakie zasoby zostawimy następnym pokoleniom. Staramy się pokazywać wzajemne relacje i zależności na styku królestwa przyrody i gospodarstwa człowieka.

E.: Jak trafić do młodego człowieka, aby zwrócił uwagę na konieczność szanowania przyrody i dostrzegał krzywdę zwierząt?

J.B.: Oprócz informacji młody człowiek musi poznawać środowisko w sposób czynny i bezpośredni.

Powinien nie tylko iść do lasu z przewodnikiem , który wytłumaczy mu jak działa przyroda, ale także dobrze jest kiedy wykona prace dla swojej małej ojczyzny.

E.: Co rodzice mogą zaproponować swoim dzieciom? Jak połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli co zrobić, aby nie było nudno?

J.B.: Młodzi nie nudzą się w czasie zabawy. To zabawa jest najlepszą nauką, a zabaw w przyrodzie jest bez liku. Na naszych stronach internetowych można znaleźć propozycje gier i zabaw dla młodych odbiorców.

E.: Jak uczyć dzieci szanowania przyrody na co dzień, nie tylko od święta?

J.B.: Dawać przykład swoją postawą. Nie ma nic lepszego. To my dorośli , rodzice i wychowawcy powinniśmy pamiętać , że nasze postępowanie jest najważniejsze .

E.: Dziękuję :)

Program Zaadoptuj Rzekę uczy dbać o czystoć wód. Dzieci i młodzież w trakcie warsztatów poznają cykl życia łososia, który do życia potrzebuje czystej wody, uczestniczą w konkursach, uczą się oszczędnego gospodarowania wodą. Zaadoptuj Rzekę nie jest jednak serią nudnych wykładów, a zabawą na świeżym powietrzu. Przyjemne z pożytecznym :)

Film pochodzi z zasobów udostępnionych za zgodą Klubu Gaja


Pin It


Komentarze